Anys 30

Mataro, una visió del segle XX

Mataró, una visió del segle XX

Anys 30

Palmira Fàbregas

Anna Martínez

Emili Amorós

Francesc Barrera Puigví

Germinal Belis Peiró

Francesc Grimal i Grabulosa

Adela Rodriguez

Albert Pera

Antoni Pou

Antoni Soriano

Elvira Ferrer

Maria Hernandez

Magdalena Pons Calafell

Miquel Tristany

Dolors Piñol Arderiu

Eliseu Massafrets Bas

Joan Torres Salazar

Emília Domènec

Francesc Soler

Francesc Tristany

Francesc Xavier Álvarez

Jordi Barbosa

Josep Fradera

Salvador Organ, part I

Francisco Moré

Joaquim Delhort Aromí

Isabel Fadó

Josep Verdalet Ribas

Joan Bellavista Portell

Romuald Grané Vilaseca

Jordi Fité

Lourdes Illa

Maria Sans

Pascual Fernandez

Ferran Voltas

Carme Díaz Vega

Jaume Brufau

Josepa Famadas

Josep M. Bellavista Ocerans

Josep Puy i Badia

Joan Freginals

Aureli Masafrets

Rosa Puig

Rosendo Dalmau

Jaume Carbó

Joan Graupera

Deixa un comentari