Caixes de vida

Presentació

El projecte consisteix en la creació de caixes d’història de vida amb persones grans. El procés de construcció de la caixa es defineix a partir de la selecció d’unes fotografies i/o objectes personals i significatius, amb els quals es construeix un diorama o espai on la persona distribueix els objectes des dels seus criteris d’identitat personal.

Les persones protagonistes del procés, explicaran la història de cada objecte, element que ens permetrà treballar la memòria, la identitat personal, la identificació d’una cultura o d’una època, i la transmissió o bagatge cultural.

És un projecte on es treballa la reminiscència, com a eina vehiculitzadora per a la integració de les persones amb el seu entorn comunitari.

Vídeo Caixes d'Història de Vida

Descripció del projecte

La caixa és el reflex d’un moment determinat o d’una situació determinada, al cap d’un mes pot ser diferent, cada objecte remou sentiments i vivències diferents.

Elements principals de la tasca:
Ajut en el treball emocional a través d’objectes.
Pren distància i és objectiu, tot centrat en l’objectiu.
Ajudar a mantenir a la persona enfocada (que la persona al recordar, no s’encalli).

Procés:
1a. Sessió:
Presa de contacte
Explicació objectiu i procediment.
Presentació.

2a. Sessió:
Escollir els objectes
Concreció de la caixa

Vídeo Caixes d'Història de Vida

  1. Treballar amb tècniques de reminiscència, aplicades a la intervenció social, la identitat personal i la construcció d’un espai de reconeixement per a les persones que reben la intervenció.
  2. Definir i sistematitzar pràctiques de reminiscència aplicades als àmbits d’intervenció social.
  3. Promoure la comprensió i l’apressi mutu, amb el valor afegit de l’intercanvi internacional, intergeneracional i intercultural .
  4. Recerca de persones que es troben en situació de risc, amb la finalitat d’afavorir-ne la  participació en el procés de treball.
  5. Seleccionar els objectes, fotografies,…, elements significatius i personals de cadascun dels participants, que acabaran configurant el resultat final de la caixa d’història de vida.
  6. Recollir la història i significació de cadascun dels objectes seleccionats, amb la finalitat d’obtenir un itinerari biogràfic de les persones participants, elements que facilitaran la posterior sistematització del procés de treball.

Deixa un comentari